REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Veneteipit

Rikalankuja 6, 33820 Tampere

Y-tunnus 2166620-7

Hoitaja: Jorma Rikala

0407798567

Sähköposti: veneteipit@veneteipipit.fi

REKISTERIN NIMI

Paalu asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakkuuteen liittyvät asiat

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyssä ja asiakkuuden hoitamisessa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai käytetä suoramarkkinointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka olemme saaneet tilauksen yhteydessä:

Nimi
Osoite
Postinumero ja -paikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Muut tilausta koskevat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja käytetään vain Veneteippejä tilausten käsittelyyn. Tietoja ei annetaan asianomaiselle vain kirjallisella pyynnöllä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä voi käyttää vain rekisterin hoitaja.

Tiedot kerätään Veneteipit laskutusohjelmaan ja kirjeenvaihtoon, joka on suojattu palomuurein.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Tarkistajan henkilöllisyys tarkistetaan.

Veneteipit

Rikalankuja 6

33820 Tampere

.